SU

Alle grunnskoler skal ha et samarbeidsutvalg (SU) og  SU er skolens øverste samarbeidsorgan. Det er hjemlet i Opplæringslova (Opl.l.) § 11-1. 

Hvem er medlemmer av SU? 

I Opplæringslova, § 11-1, står det hvem som er medlemmer av samarbeidsutvalget: 

To representanter for undervisningspersonalet 

En representant for andre ansatte 

Skal velges av og blant alle ansatte, ikke av organisasjonene 

To representanter for foreldrerådet . Alle foreldre som har barn på skolen, er medlem av foreldrerådet. Foreldrerådet velger et arbeidsutvalg (FAU). FAU velger to representanter til samarbeidsutvalget, lederen av FAU skal være den ene av disse to. Det velges også to personlige vararepresentanter til samarbeidsutvalget. 

To representanter for elevene. Den enkelte kommune regulerer nærmere hvordan elevene skal peke ut elevrepresentantene. Det mest vanlige er at de to elevene kommer fra elevrådet. En forutsetning er at elevrepresentantene skal representere alle elevene på skolen. (Kravet om elevråd gjelder ikke for 1. – 4. klasse.). Elevrepresentantene skal ikke være til stede under saker som omfattes av taushetsplikt etter lov og forskrifter. 

To representanter for kommunen. Den ene representanten for kommunen skal være rektor, den andre en politisk representant.

medlem_av_samarbeidsutvalget.pdf

Samarbeidsutvalget 20/21

Representanter SU skoleåret 20/21

Møtereferat