Fag

Her finner du mer om hvordan vi jobber med fag og læring på Lagård.

Undervisningsmodell Lagård 2021.pdf

Slik underviser vi

På Lagård ønsker vi å kombinere digitale verktøy med viktige prinsipper for læring og vurdering. Vi har derfor utviklet denne undervisningsmodellen som vi jobber etter i alle fag på skolen. Her fokuseres det på dybdelæring, elevmedvirkning, formativ vurdering og pedagogisk bruk av digitale verktøy.

Prinsipper for vurdering web

Slik vurderer vi

Formålet med vurdering i fag er å fremme læring og bidra til lærelyst underveis i opplæringen. Dette er noe vi jobber med og mot til en hver tid.

Elevene skal vite hva de skal lære, de skal delta aktivt i målformuleringen, de skal få underveisvurdering og en fremovermelding i etterkant av en periode.

Alt av vurdering skal gis skriftlig i Classroom eller muntlig.

Ved slutten av hver termin skal elevene få en skriftlig karakter og en tilbakemelding muntlig eller skriftlig i hvert fag i Classroom.

Våre digitale topp 10

.Eigersund kommune har 10 digitale verktøy som det skal gis opplæring i og prioriteres av elever og lærere på ungdomstrinnet. Gjennom god opplæring og fokus på god, pedagogisk bruk vil verktøyene forhåpentligvis kunne bli brukt hensiktsmessig og effektivt.

Noen av verktøyene blir brukt i vurdering, tekstproduksjon og for å gi variasjon i opplæringen. Andre verktøy er mer kreative og kan blant annet brukes til produksjon av ulike sammensatte tekster som plakater, podkaster og filmer.