Produksjon for scene

Produksjon for scene handler om å gi elevene erfaring med scenisk produksjon. Gjennom faget skal elevene få erfaring med de ulike delene i en scenisk produksjon, fra planlegging til ferdig produkt. 

Struktur:

Du har valgfag 2 timer i uken.

Faget tilbys på ALLE trinn.
Hvorfor bør du velge produksjon for scene?

Hva lærer du?


Hva gjør vi?