Produksjon for scene

Produksjon for scene handler om å gi elevene erfaring med scenisk produksjon. Gjennom faget skal elevene få erfaring med de ulike delene i en scenisk produksjon, fra planlegging til ferdig produkt.

Struktur:

Du har valgfag 2 timer i uken.

Faget tilbys på ALLE trinn.
Hvorfor bør du velge produksjon for scene?

 • Produksjon for scene er i stor grad et praktisk-estetisk fag som tillater frihet i uttrykk og formidling. Du vil få mulighet til å bruke de ferdigheter som du ellers ikke bruker så ofte i en skolehverdag.

 • I produksjon for scene skaper og formidler vi, vi jobber med musikk, teater, skredderi, dans, film, lyd og lys.

 • I produksjon for scene leker og ler vi mye.

Hva lærer du?

 • vi utvikler og formidler ideer til en eller flere produksjoner

 • vi samarbeider om å utvikle et uttrykk og bruker tekniske løsninger

 • vi setter opp enkle budsjett og markedsføringsplaner

 • vi presenterer en eller flere produksjoner for publikum

 • vi samarbeider både på og bak scenen for at resultatet skal bli best mulig

 • vi utveksler synspunkter om valg av virkemidler og utførelse


Hva gjør vi?

 • Vi leker og gjør ulike teaterøvelser sammen

 • Vi setter opp små produksjoner

 • Vi samarbeider

 • Vi bruker tekniske løsninger for å gjøre våre produksjoner bedre

 • Vi lærer om virkemidler i film og teater

 • Vi lærer om store dramatikere

 • Vi ser film, teater og musikal for å bli inspirert

 • Vi lærer litt om økonomi i forhold til det å sette opp en produksjon

 • Vi øver oss opp slik at vi kan stå foran et publikum

 • Vi jobber aktivt med å lage produksjoner som kan underholde andre