Programmering

Programmering handler om å skape teknologiske løsninger gjennom praktisk arbeid med å utvikle dataprogram. Faget handler også om å forstå og utnytte informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT).

Struktur:

Du har valgfaget 2 timer i uken.

Faget tilbys på 8.trinnHvorfor bør du velge programmering?

 • Fordi programmering er en svært etterspurt kompetanse og det forbereder deg på videre studier og arbeidsliv.

 • Fordi faget er praktisk og spennende.

 • Fordi mulighetene innenfor programmering nærmest er grenseløse.

Hva lærer du?

 • Ulike typer av blokk- og tekstprogrammering

 • Hvordan man styrer en robot med hjelp av programmering

 • Hvordan en datamaskin fungerer

 • Utvikle og feilsøke dataprogram

Hva gjør vi?

 • Lager små, enkle dataspill

 • Lære om løkker, variabler osv f.eks ved bruk av Microbit

 • Planlegge og skape et digital produkt

 • Programmerer og kjører ulike roboter