Programmering

Programmering handler om å skape teknologiske løsninger gjennom praktisk arbeid med å utvikle dataprogram. Faget handler også om å forstå og utnytte informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT).  

Struktur:

Du har valgfaget 2 timer i uken.

Faget tilbys på 8.trinnHvorfor bør du velge programmering?

Hva lærer du?

Hva gjør vi?