Innsats for andre

Innsats for andre handler om å gi elevene praktisk erfaring med frivillig arbeid og mulighet til å gjøre noe for andre og bidra til fellesskapet.

Struktur:

Du har valgfag 2 timer i uken.

Faget tilbys på 9. og 10.trinn.
Hvorfor velge innsats for andre?

 • Liker du mennesker?

 • Samarbeid?

 • Å gjøre en forskjell?

 • Blir du oppriktig glad av å hjelpe andre?

Da er INNSATS FOR ANDRE noe for deg!

I dette faget får du være kreativ, hjelpsom og sosial. Kun fantasien setter begrensninger. Norge er bygget opp på dugnad. La oss gjøre en forskjell i okka by!


Hva lærer du?

 • vi lærer om hva frivillig arbeid er

 • vi utfører frivillig arbeid uten å få belønning

 • vi er med på å kartlegge behov for frivillig arbeid i lokalmiljøet i samarbeid med relevante aktører

 • vi planlegger praktiske tiltak som gleder og hjelper en bestemt målgruppe

 • vi følger etiske retningslinjer og tilpasser kommunikasjon til vår målgruppe

 • vi presenterer og vurderer det frivillige arbeidet


Hva gjør vi?

Det er neste ingen grenser for hva vi kan glede og hjelpe andre med:

 • Vi kan samle inn penger til organisasjoner

 • Vi kan besøke eller hjelpe eldre mennesker

 • Vi kan passe unger og dyr

 • Vi kan strikke bamser til små barn i ambulanse

 • Vi kan hjelpe til i barnehager, SFO og skole

 • Vi kan hjelpe til med å gjøre det trivelig for elever og ansatte på skolen vår

 • Vi kan hjelpe elevrådet med skolefest og solidaritetsaksjon

Det er bare fantasien som setter grenser for hva vi kan gjøre i innsats for andre.


Kaninbur til Lagård bo- og servicesenter

Elever på sal og scene på 10.trinn har laget et kaninbur som har blitt gitt til beboerne på Lagård bo- og servicesenter.