Innsats for andre

Innsats for andre handler om å gi elevene praktisk erfaring med frivillig arbeid og mulighet til å gjøre noe for andre og bidra til fellesskapet. 

Struktur:

Du har valgfag 2 timer i uken.

Faget tilbys på 9. og 10.trinn.
Hvorfor velge innsats for andre? 

Da er INNSATS FOR ANDRE noe for deg

I dette faget får du være kreativ, hjelpsom og sosial. Kun fantasien setter begrensninger. Norge er bygget opp på dugnad. La oss gjøre en forskjell i okka by! 


Hva lærer du?


Hva gjør vi?

Det er neste ingen grenser for hva vi kan glede og hjelpe andre med:

Det er bare fantasien som setter grenser for hva vi kan gjøre i innsats for andre.


Kaninbur til Lagård bo- og servicesenter

Elever på  sal og scene på 10.trinn har laget et kaninbur som har blitt gitt til beboerne på Lagård bo- og servicesenter.