Matematikk

Fagplan i matematikk

I fagplanen for matematikk finner du informasjon om de ulike temaene vi jobber med i faget på ungdomsskolen og hva slags kompetanse elevene skal tilegne seg gjennom faget.

Fagplan matematikk web