Utdanningsvalg

Fagplan i utdanningsvalg

I fagplanen for utdanningsvalg finner du informasjon om de ulike temaene vi jobber med i faget på ungdomsskolen og hva slags kompetanse elevene skal tilegne seg gjennom faget.

Fagplan utdanningsvalg publisert

Periodeplaner