Utdanningsvalg

Fagplan for utdanningsvalg

  • I fagplanen for utdanningsvalg finner du informasjon om de ulike temaene vi jobber med i faget på ungdomsskolen og hva slags kompetanse elevene skal tilegne seg gjennom faget.

  • Overordnede mål: De overordnede målene vi har for faget på vår skole. Dette er i henhold til læreplanen, men med lokale tilpasninger.

  • Egenskaper: De ulike egenskapene elevene skal tilegne seg i opplæringen i skolen.

  • Kjerneelementer: Det sentrale i undervisningen og hvordan elevene møter dette gjennom ulike tema på vår skole.

  • Temaplan: Den 3-årige årsplanen som viser temaene vi jobber med gjennom hele tiden på ungdomsskolen.

  • Du finner også informasjon om hvordan elevene vurderes. Elevene har krav på underveisvurdering i faget.

  • I utdanningsvalg får de IKKE karakter.

Fagplan utdanningsvalg publisert

Periodeplaner

8.trinn

10.trinn