Utdanningsvalg

Fagplan i utdanningsvalg

I fagplanen for utdanningsvalg finner du informasjon om de ulike temaene vi jobber med i faget på ungdomsskolen og hva slags kompetanse elevene skal tilegne seg gjennom faget.

  • Overordnede mål: De overordnede målene vi har for faget på vår skole. Dette er i henhold til læreplanen, men med lokale tilpasninger.

  • Ferdigheter: Om de ulike ferdighetene elevene skal tilegne seg i fagopplæringen i skolen.

  • Kjerneelementer: Det sentrale i undervisningen og hvordan elevene møter dette gjennom ulike tema på vår skole.

  • Temaplan: Den 3-årige årsplanen som viser temaene vi jobber med gjennom hele tiden på ungdomsskolen.

  • Tverrfaglighet: Se hvordan vi jobber tverrfaglig med faget på skolen vår.

  • Vurdering: I utdanningsvalg blir ikke elevene vurdert. De får karakteren D for Deltatt på vitnemålet.

Fagplan utdanningsvalg publisert

Periodeplaner