Det handler om å bry seg

Natteravning handler om å være til stede for barn og ungdom når de er ute på kvelds-og nattetid, ta ansvar og vise omsorg når de unge trenger det. Det handler og så om at vi sammen kan være med på å skape trygghet, trivsel og tilhørighet i vårt nærmiljø slik at barn og unge får en tryggere oppvekst.

Natteravnene regnes i dag som Norges største og kanskje viktigste voldsforebyggende prosjekt og bidrar til å redusere vold, hærverk og kriminelle handlinger.

natteravnpresentasjon.pdf

Natteravner i Eigersund

Natteravn er helt alminnelig voksne som er synlige i gatebildet der hvor det er behov for det. I Eigersund gås det natteravner i sentrum lørdagskvelder. Natteravnene observerer og hjelper etter ønske eller behov fra ungdommen. Ravnene skal ikke legge en demper på de unge, ikke oppdra eller være moraliserede.

Du finner mer informasjon om natteravning i Eigersund her.


Skal du være natteravn?

Info til natteravner

Hva er en natteravn

  • er en helt alminnelig, voksen person med sunn fornuft

  • bidrar til et godt oppvekstmiljø for barn og unge i nærområdet

  • vandrer ute i gatene på kvelds-og nattetid

  • bryr seg om barn og unge ved å være til stede for dem når de trenger det

  • observerer, lytter, gir veiledning og hjelp når barn og unge tar kontakt

  • er edru og rusfri, blid og vennlig

  • er inkluderende og politisk og religiøst nøytral

  • Natteravnene er ikke et reservepoliti

  • Natteravnene har ingen spesielle fullmakter og tilbyr derfor aldri transport av barn og unge og låner dem heller ikke penger

  • De griper aldri fysisk inn i slåsskamper eller kriminelle handlinger, men melder fra til Politiet.