Arbeidslivsfag

Arbeidslivsfaget skal knyttes til arbeidsoppgaver fra de ni yrkesfaglige utdanningsprogrammene i videregående opplæring, men tilpasses ungdomstrinnets nivå.

Arbeidslivsfag tilbys som tilvalgsfag ved Lagård ungdomsskole.

Lærere/assistenter: 

Struktur:

3 timer i uken på 8.trinn

2 timer i uken på 9.trinn

3 timer i uken på 10.trinn

Hvem bør velge arbeidslivsfag?

Hva lærer du?

Dette gjør vi:

Arbeidslivsfag skal gi deg et innblikk i alle de ulike yrkesfagene på videregående.                                                                                                                                                 Bilde: Kristin Oremo