Arbeidslivsfag

Arbeidslivsfaget skal knyttes til arbeidsoppgaver fra de ni yrkesfaglige utdanningsprogrammene i videregående opplæring, men tilpasses ungdomstrinnets nivå.

Arbeidslivsfag tilbys som tilvalgsfag ved Lagård ungdomsskole.

Lærere/assistenter:

Struktur:

3 timer i uken på 8.trinn

2 timer i uken på 9.trinn

3 timer i uken på 10.trinn

Hvem bør velge arbeidslivsfag?

  • Hvis du er sikker på at du ønsker å gå på YRKESFAG på videregående og ønsker en mest mulig praktisk skolehverdag kan det vært lurt å velge arbeidslivsfag.

  • Liker du eller er du flink til å jobbe praktisk bør du velge arbeidslivsfag.

Hva lærer du?

  • Du lærer ulike ferdigheter som kreves for å lykkes i de ulike yrkesfagene på videregående skole.

  • Du lærer å produsere mat til skolens kantine.

  • Du lærer enkel økonomistyring.

  • Du lærer å skru på ulike maskiner.

Dette gjør vi:

  • Vi lager mat og selger i skolens kantine.

  • Vi mekker på motorer og fikser på ting som trenger og repareres.

  • Vi lager elevbedrift og lærer om enkel økonomistyring.

Arbeidslivsfag skal gi deg et innblikk i alle de ulike yrkesfagene på videregående. Bilde: Kristin Oremo