Samfunnsfag

Fagplan i samfunnsfag

I fagplanen for samfunnsfag finner du informasjon om de ulike temaene vi jobber med i faget på ungdomsskolen og hva slags kompetanse elevene skal tilegne seg gjennom faget.