Norsk

Fagplan i norsk

I fagplanen for norsk finner du informasjon om de ulike temaene vi jobber med i faget på ungdomsskolen og hva slags kompetanse elevene skal tilegne seg gjennom faget.

  • Temaplan: Den 3-årige årsplanen som viser temaene vi jobber med gjennom hele tiden på ungdomsskolen. Her finner du også lenke til periodeplanene for hvert tema. Disse er en mal, og lærerne har en individuell frihet til å jobbe med temaet slik de selv ønsker og til klassens beste.

  • Overordnede mål: De overordnede målene vi har for faget på vår skole. Dette er i henhold til læreplanen, men med lokale tilpasninger.

  • Ferdigheter: De ulike ferdighetene elevene skal tilegne seg i fagopplæringen i skolen.

  • Kjerneelementer: Det sentrale i undervisningen og hvordan elevene møter dette gjennom ulike tema på vår skole.

  • Tverrfaglighet: Se hvordan vi jobber tverrfaglig med faget på skolen vår.

  • Vurdering: Les om hvordan elevene vurderes. Elevene har krav på underveisvurdering i faget.

  • Standpunktvurdering: Det blir gitt standpunktkarakter etter 10.trinn i faget. Prinsipper for standpunktvurderingen finner du i fagplanen.

Fagplan norsk publisert