Velkommen til Lagård!

På ungdomsskolen har du litt andre fag enn på barneskolen, du får blant annet tilvalgsfag og valgfag. Dette er fag med litt valgfrihet og du som elev kan komme med ønsker om hvilke fag du ønsker å ha. Vi prøver å innfri ønskene så langt det er mulig, men det litt begrensninger i forhold til hvor mange vi kan være i en gruppe. Det vil også kun bli en gruppe for hvert av fagene. På denne siden kan du legge inn valgene dine. Husk å sette deg GODT inn i valgene før du gjør dem.

Husk svarfristen som er fredag 12. april. Svarer du ikke innen fristen vil du ikke bli prioritert hvis det er fulle grupper.

Valg av tilvalgsfag

Tilvalgsfag er et fag du skal velge for 3 år og dette valget er viktig når du senere skal søke på videregående skole. De fagene du kan velge mellom er tysk, spansk, arbeidslivsfag, engelsk fordypning og matematikk fordypning. Vi ber dere sette dere GODT inn i fagene og at valget først og fremst blir gjort av eleven selv. Mer informasjon om tilvalgsfagene finner dere HER. Vi kan ikke garantere plass på 1.valget siden klassene kan bli fulle og vi ber elevene derfor gjøre 3 prioriteringer. 

Elevene må når de velger krysse av for om at foresatte har sett valgene deres.  Dette fungerer som en signatur fra dere foresatte.

Når du er klar til å velge så fyller du ut skjemaet innen fredag 12. april. 


OBS: Du må logge på med din Google-konto for å kunne fylle ut dette skjemaet.

Hør elevene snakke om tilvalgsfagene!

Om tilvalgsfag.mp4

Valg av valgfag

Valgfag har du to timer i uken og du kan velge nytt valgfag hvert år. Disse fagene skal være praktiske og litt annerledes enn de andre fagene du møter på skolen. Vi ber dere sette dere nøye inn i de ulike valgfagene ved å lese mer HER.

Elevene må når de velger krysse av for om at foresatte har sett valgene deres.  Dette fungerer som en signatur fra dere foresatte.

Når du er klar til å velge så fyller du ut skjemaet innen fredag 12. april. 


OBS: Du må logge på med din Google-konto for å kunne fylle ut dette skjemaet.


Hør elevene snakke om valgfagene!

Om valgfag.mp4

Tlf: 51496021/97698623

Tlf: 51496020