Matematikk fordypning

Fordypning i matematikk skal gi elevene mulighet til å utforske og oppdage matematiske sammenhenger i praktisk og kreativt arbeid.

Matte fordypning tilbys som tilvalgsfag ved Lagård ungdomsskole.

Struktur:

3 timer i uken på 8.trinn

2 timer i uken på 9.trinn

3 timer i uken på 10.trinn

Hvem bør velge matte fordypning?

 • Hvis du liker matematikk og har lyst å jobbe mer praktisk.

 • Hvis du vil gå yrkesfag på videregående og vil være best mulig forberedt.

 • Hvis du sliter med motivasjon i matte, men gjerne vil gjøre det litt bedre.

Hva lærer du?

 • Hvordan modeller i matematikk brukes for å beskrive dagligliv, arbeidsliv og samfunn.

 • Hvordan du løser problemer som du ikke kjenner svaret på.

 • Hvordan matematikk brukes i ulike yrkesfag som elektro og byggfag.

 • Å presentere matematiske sammenhenger på ulike måter.

Hva gjør vi?

 • Jobber med å forstå og lære matematikken som brukes i hverdagen.

 • Utforsker matematikk og løser matematiske problemer gjennom å være kreative, modellere og reflektere.

 • Bruker digitale hjelpemidler for å løse mange av problemene. Vi kan modellere, simulere og programmere.

 • Beskriver dagligliv, arbeidsliv og samfunn gjennom matematikkens språk.

 • Besøker ulike bedrifter for å lære mer om hvordan matematikk blir brukt i arbeidslivet.