Tysk

Tysk tilbys som tilvalgsfag ved Lagård ungdomsskole. 

Struktur:

3 timer i uken på 8.trinn

2 timer i uken på 9.trinn

3 timer i uken på 10.trinn

I fagplanen for tysk finner du informasjon om de ulike temaene vi jobber med i faget på ungdomsskolen og hva slags kompetanse elevene skal tilegne seg gjennom faget.

Fagplan tysk web