FAU

medlem_av_fau.pdf

HVA ER FAU?

FAU er forkortelse for Foreldrerådets arbeidsutvalg. Alle foreldre som har barn i skolen, er medlemmer av skolens foreldreråd. Foreldrerådet velger et arbeidsutvalg (FAU), og FAU fungerer som et styre for foreldrerådet.

Som medlem av FAU kan du få

anledning til å bli godt kjent med skolens virksomhet

anledning til å bli kjent med skolens ledelse

anledning til å bli kjent med andre foreldre

mulighet til å bidra til kvalitetsutvikling av skolen

bidra til en bedre skolehverdag for elevene


Foreldrekontakter 22/23

FAU 22/23

MØTEREFERAT

Her finner du referat fra møtene i FAU.