FAU

medlem_av_fau.pdf

HVA ER FAU?

FAU er forkortelse for Foreldrerådets arbeidsutvalg. Alle foreldre som har barn i skolen, er medlemmer av skolens foreldreråd. Foreldrerådet velger et arbeidsutvalg (FAU), og FAU fungerer som et styre for foreldrerådet.

Som medlem av FAU kan du få 

anledning til å bli godt kjent med skolens virksomhet 

anledning til å bli kjent med skolens ledelse 

anledning til å bli kjent med andre foreldre 

mulighet til å bidra til kvalitetsutvikling av skolen 

bidra til en bedre skolehverdag for elevene


Foreldrekontakter 23/24

Kopi av FAU 23/24