KRLE

Fagplan i KRLE

I fagplanen for KRLE finner du informasjon om de ulike temaene vi jobber med i faget på ungdomsskolen og hva slags kompetanse elevene skal tilegne seg gjennom faget.

Fagplan KRLE web