Eksamen

Her vil du finne aktuell informasjon om eksamen og faglærer-rapportene for muntlig eksamen.

Datoene for eksamen 2024

Trenger du tilrettelegging?

Særskilt tilrettelegging ved eksamen.pdf

Fra og med våren 2022 vil det skje en stor endring i eksamenformen. Ved å trykke på lenkene under kan du se eksempler på hvordan de kan bli. Passord er: Eksamen

Retningslinjer for muntlig eksamen for Dalane-kommunene

I dette vedlegget finner du retningslinjer for muntlig eksamen. Det kan være lurt å lese igjennom dette for å være best mulig forberedt. Her står det litt om hva du blir spurt om og hva sensor ser etter når han skal vurdere deg.

Retningslinjer for muntlig eksamen 2023 (HS).pdf

Informasjon om klage på sluttvurdering

Klage på eksamenskarakter

Du som klager på skriftlig eksamen, skal levere klagen skriftlig til skolen innen ti dager etter at karakteren er gjort tilgjengelig. Det er skolen som skal registrere klagen. Statsforvalteren har ansvar for å behandle klagen.

Du må levere klagen til skolen i god tid før fredag 30. juni 2024, for at resultatet skal kunne behandles og registreres før opptak til videregående opplæring.

Klagebehandlingen på skriftlig eksamen med sentral sensur blir gjennomført i uke 27 (1.–5. juli 2024) for alle fag.

Ved muntlig eksamen kan du bare klage på formelle feil. Feilene må da være slik at de kan ha hatt betydning for karakteren du fikk. Klagen skal leveres skriftlig til skolen senest innen ti dager fra du ble gjort kjent med karakteren. Sensor, faglærer og rektor uttaler seg, og rektor sender uttalelsene til Statsforvalteren. Vi rekker dessverre ikke å behandle klagen før etter opptak til videregående opplæring.