Helsesykepleier

Vi har egen helsesykepleier

Alle som ønsker å ta kontakt med helsesykepleier er velkommen innom. Foreldre kan også ta kontakt. Sende en SMS eller kom innom kontoret i P-bygget.

Kontakt

Åshild Stornes Slettebø

Åpent på Lagård ungdomsskole

Hva kan vi hjelpe med?

Til oss kan du komme med alt som har med din trivsel og helse å gjøre. Temaer som kan tas opp er for eksempel …

Ungdomsskoleelever har også et helsetilbud på Helsestasjon for ungdom

Helsestasjonen finner du i sentrum i Arenessmauet 1, rett over Intersport. Inngang på venstre side av bygget. 

Her er det åpent hver tirsdag fra 14.00 - 16.00. Dette er gratis, og det er både helsesøster og lege tilstede.

Om skolehelsetjenesten

Skolehelsetjenesten er en del av kommunens lovfestede helsetjeneste. Helsesykepleier er opptatt av at alle elever skal ha et godt læringsmiljø på skolen og en god fysisk og psykisk helse.  Skolehelsesykepleier har det administrative ansvaret for tjenesten.

Helsesykepleier møter fast i URT (utvidet ressursteam) på skolen og samarbeider med skolen.Faste oppgaver

8.trinn- helsesamtale, vekt og høydemål

9.trinn- deltar i undervisning om seksuell helse

10.trinn- påfyll av vaksine mot polio, difteri, kikhoste og stivkrampe