Helsesykepleier

Helsesykepleier Åshild

Helsesykepleier på Lagård ungdomsskole er Åshild Stornes Slettebø.

Hun er på kontoret tirsdager, onsdager og fredager fra kl 08:30 til kl 14:30.

Alle elever som ønsker å ta kontakt med helsesykepleier er velkommen innom. Foreldre kan også ta kontakt. Du kan sende meg en SMS eller komme innom kontoret mitt som er i P-bygget.

Telefon helsesykepleier: 45722406

Helsestasjon for ungdom: 51468156, tirsdag kl. 14.00 – 16.00

Når tar du kontakt med helsesykepleier?

Temaer som kan tas opp med helsesykepleier er f.eks.

- spørsmål om kroppen

- seksualitet, seksuell legning

- prevensjon

- graviditet

- kjønnssykdommer

- seksuelt misbruk og vold

- problemer på skolen

- konflikter i familien

- tristhet, ensomhet, angst og stress

- personlig problemer eller bekymringer

- røyking og rusmidler

- slanking og spiseforstyrrelser

Med andre ord , alt som påvirker din helse og trivsel.

Ungdomsskoleelever har også et helsetilbud på Helsestasjon for ungdom

Helsestasjonen finner du i sentrum i Arenessmauet 1, rett over Intersport. Inngang på venstre side av bygget. 

Her er det åpent hver tirsdag fra 14.00 - 16.00. Dette er gratis, og det er både helsesøster og lege tilstede.

Om skolehelsetjenesten

Skolehelsetjenesten er en del av kommunens lovfestede helsetjeneste. Helsesykepleier er opptatt av at alle elever skal ha et godt læringsmiljø på skolen og en god fysisk og psykisk helse. Skolehelsesykepleier har det administrative ansvaret for tjenesten.

Helsesykepleier møter fast i URT (utvidet ressursteam) på skolen og samarbeider med skolen.Faste oppgaver

8.trinn- helsesamtale, vekt og høydemål

9.trinn- deltar i undervisning om seksuell helse

10.trinn- påfyll av vaksine mot polio, difteri, kikhoste og stivkrampe