Design og redesign

I arbeidet med design og redesign skal elevene gjennom praktiske prosesser skape og utrykke seg gjennom ulike materialer. Gjenbruk står i fokus.

Struktur:

Du har valgfag 2 timer i uken

Faget tilbys på 9.trinn


Hvorfor bør du velge design og redesign:

 • Du får brukt og utviklet dine kreative evner.

 • Fremtidens yrker trenger kreative og innovative mennesker.

 • Du får jobbe skapende og praktisk.

Hva lærer du?

 • Du lærer å se muligheter og verdier i gjenstander som vanligvis ville blitt kastet.

 • Du lærer å jobbe med forskjellige materialer, teknikker og utstyr. Eksempelvis tegning, tekstil, maling og tre.

 • Du lærer å jobbe i en prosess.

 • Du lærer om den kreative fasen og ideutvikling.

 • Du lærer miljøbevissthet og viktigheten av bærekraft.

 • Design og redesign styrker lysten til å lære, utvikle kreativitet, skaperglede og mestring gjennom praktisk og variert arbeid.

Hva gjør vi?

 • I valgfaget design og redesign jobber vi i de ulike fasene i en designprosess. Det vil si fra en idé og fram til et ferdig utviklet produkt.

 • Design og redesign er et praktisk skapende fag. Mesteparten av tiden går derfor med på å skape og designe eller redesigne nye kunstprodukter eller designprodukter.

 • Mye av tiden går også til å planlegge hva vi skal lage. Det kalles for ideutvikling og innebærer skissetegning og arbeidstegning.