Design og redesign

I arbeidet med design og redesign skal elevene gjennom praktiske prosesser skape og utrykke seg gjennom ulike materialer. Gjenbruk står i fokus.

Struktur:

Du har valgfag 2 timer i uken

Faget tilbys på 9.trinn


Hvorfor bør du velge design og redesign:

Hva lærer du?

Hva gjør vi?