Medier og kommunikasjon

I valgfaget medier og kommunikasjon skal elevene utvikle sin kreativitet og skaperglede ved å lage egne medieprodukter fra idéfase til ferdig produkt.

Struktur:

Du har valgfag 2 timer i uken

Faget tilbys på 8. og 9.trinn


Hvorfor bør du velge medier og kommunikasjon?

Hva lærer du?

Hva gjør vi?