Internasjonalt samarbeid

Internasjonalt samarbeid handler om å engasjere seg i internasjonale spørsmål og utvikle forståelse av globale sammenhenger og utfordringer. Faget skal gi elevene praktisk erfaring i å kommunisere med mennesker i andre land.

Struktur:

Du har valgfag 2 timer i uken

Faget tilbys på 10. trinn
Hvorfor bør du velge Internasjonalt samarbeid?

 • Du blir kjent med elever fra andre land og kulturer.

 • Du får en unik mulighet til å bruke engelsk (og eventuelt fransk/spansk/tysk/andre språk du kan) i ekte situasjoner og i samhandling med andre jevnaldrende.

 • Du blir kjent med andre kulturer og lærer mer om din egen kultur.

 • Du får engasjere deg i internasjonale spørsmål og lærer mer om globale sammenhenger og utfordringer.

Hva lærer du?

 • Du får innsikt i egen og andres kultur, og får en dypere forståelse av hva kultur innebærer.

 • Du blir kjent med elever i andre land.

 • Du blir utfordret til å snakke og skrive til elever med et annet morsmål.

 • Du lærer om ulike måter å kommunisere på digitalt ved hjelp ulike verktøy.


Hva gjør vi?

 • Vi bruker apper og nettsider til å kommunisere med elever fra hele verden.

 • Gjennom arbeid med tekst, film og andre medier, fokuserer på viktigheten av å forstå egen og andres kultur i møte med mennesker.

 • Vi bruker først og fremst engelsk i ekte kommunikasjonssituasjoner, men åpner også opp for å kunne bruke andre språk som for eksempel spansk, tysk eller fransk.

 • Vi har prosjekt hvor elevene i stor grad kan velge selv hva de vil fordype seg i/jobbe med.

 • Vi drøfter etiske problemstillinger som gjelder menneskerettigheter, miljø eller forskjeller i levekår og utforsker tiltak som kan bidra til å løse disse problemene.

 • Elevene har stor innflytelse i forhold til hvordan vi legger opp faget.