Internasjonalt samarbeid

Valgfaget internasjonalt samarbeid skal legge til rette for å utvikle elevenes språkkompetanse gjennom kontakt med ungdom i andre land.

Struktur:

Du har valgfag 2 timer i uken

Faget tilbys på 10. trinn
Hvorfor bør du velge Internasjonalt samarbeid?

 • Du blir kjent med elever fra andre land og kulturer.

 • Du får en unik mulighet til å bruke engelsk (og eventuelt fransk/spansk/tysk/andre språk du kan) i ekte situasjoner og i samhandling med andre jevnaldrende.

 • Du får oppleve forskjellige kulturer på en ny og spennende måte.


Hva lærer du?

 • Du får innsikt i egen og andres kultur, og får en dypere forståelse av hva kultur innebærer.

 • Du blir kjent med elever i andre land.

 • Du blir utfordret til å snakke og skrive til elever med et annet morsmål.

 • Du lærer om ulike måter å kommunisere på digitalt ved hjelp ulike verktøy.


Hva gjør vi?

 • Vi bruker apper og nettsider til å kommunisere med elever fra hele verden.

 • Gjennom arbeid med tekst, film og andre medier, fokuserer på vikigheten av å forstå egen og andres kultur i møte med mennekser.

 • Vi bruker først og fremst engelsk i ekte kommunikasjonsituasjoner, men åpner også opp for å kunne bruke andre språk som f.eks. spansk, tysk eller fransk.

 • Vi har prosjekt hvor elevene i stor grad kan velge selv hva de vil fordype seg i/jobbe med.

 • Vi utforsker stadig nye apper/kommunikasjonsmetoder og tar i bruk en rekke digitale verktøy i arbeidet vi gjør.

 • Elevene har stor innflytelse i forhold til hvordan vi legger opp faget.