Internasjonalt samarbeid

Internasjonalt samarbeid handler om å engasjere seg i internasjonale spørsmål og utvikle forståelse av globale sammenhenger og utfordringer. Faget skal gi elevene praktisk erfaring i å kommunisere med mennesker i andre land.

Struktur:

Du har valgfag 2 timer i uken

Faget tilbys på 10. trinn
Hvorfor bør du velge Internasjonalt samarbeid?

Hva lærer du?


Hva gjør vi?