Ordensreglement

Ordensreglement Eigersund - korrigert etter høring feb 2019

Ordensreglement

Ordensreglementet gjelder for alle grunnskoleelever i Eigersund kommune. 

Revidert ordensreglement 23.11.23 (1).pdf

Tilleggsreglement for Lagård ungdomsskole

Lokale regler som kun gjelder for elever ved Lagård ungdomsskole.

Skolens område.pdf

Skolens område

I skoletiden har ikke elevene tillatelse til å forlate skolens område. Lurer du på hva som er skolens område? Studer kartet.