Musikk

Fagplan i musikk

I fagplanen for musikk finner du informasjon om de ulike temaene vi jobber med i faget på ungdomsskolen og hva slags kompetanse elevene skal tilegne seg gjennom faget.

Fagplan musikk - hjemmeside

Periodeplaner