Musikk

Komposisjon med Songmaker

Songmaker er et enkelt program der du kan lage din egen melodi og sette rytmer og akkorder til. Her et et eksempel på hvordan det kan gjøres.