Musikk

Fagplan for musikk

  • I fagplanen for musikk finner du informasjon om de ulike temaene vi jobber med i faget på ungdomsskolen og hva slags kompetanse elevene skal tilegne seg gjennom faget.

  • Overordnede mål: De overordnede målene vi har for faget på vår skole. Dette er i henhold til læreplanen, men med lokale tilpasninger.

  • Egenskaper: De ulike egenskapene elevene skal tilegne seg i opplæringen i skolen.

  • Kjerneelementer: Det sentrale i undervisningen og hvordan elevene møter dette gjennom ulike tema på vår skole.

  • Temaplan: Den 3-årige årsplanen som viser temaene vi jobber med gjennom hele tiden på ungdomsskolen.

  • Du finner også informasjon om hvordan elevene vurderes. Elevene har krav på underveisvurdering i faget.

  • Det blir gitt standpunktkarakter etter 9.trinn i faget. Prinsipper for standpunktvurderingen finner du i fagplanen.

Kopi av Fagplan musikk