Engelsk

Fagplan i engelsk

I fagplanen for engelsk finner du informasjon om de ulike temaene vi jobber med i faget på ungdomsskolen og hva slags kompetanse elevene skal tilegne seg gjennom faget.