Klassene

Alle klassene har egen hjemmeside der du finner kalender med oversikt over hva de jobber med og lekser. Her finner du også kontaktinformasjon og annen viktig informasjon som dere foresatte trenger for å holde dere oppdatert i skolehverdagen.