Fysisk aktivitet og helse

Fysisk aktivitet og helse handler om å stimulere til bevegelsesglede og interesse for fysisk aktivitet og kosthold som grunnlag for en helsefremmende livsstil.

Struktur:

Du har valgfag 2 timer i uken.

Faget tilbys på ALLE trinn.


Hvorfor bør du velge fysisk?

 • Hvis du liker å være i fysisk aktivitet

 • Hvis du ønsker å bli mer aktiv

 • Hvis du liker å være ute


Hva lærer du?

 • Å utfordre deg selv

 • Samarbeide med andre

 • Prøve nye idretter/aktiviteter

 • Målet er å bidra til bedre helse og trivsel gjennom å legge til rette for mestring og positive opplevelser

Hva gjør vi?

 • Ballspill: Fotball, håndball, kanonball, basketball, innebandy, volleyball

 • Individuelle idretter: Turn, dans, karate, ridning, tennis, skyting

 • Styrke og utholdenhetstrening

 • Vi går på tur, bader, har aktivitetsløyper og konkurranser ute i naturen

Fysisk.mp4