Fysisk aktivitet og helse

Fysisk aktivitet og helse handler om å stimulere til bevegelsesglede og interesse for fysisk aktivitet og kosthold som grunnlag for en helsefremmende livsstil.

Struktur:

Du har valgfag 2 timer i uken.

Faget tilbys på  ALLE trinn.


Hvorfor bør du velge fysisk?


Hva lærer du?

Hva gjør vi?

Fysisk.mp4