Mat og helse

Fagplan i mat og helse

I fagplanen for mat og helse finner du informasjon om de ulike temaene vi jobber med i faget på ungdomsskolen og hva slags kompetanse elevene skal tilegne seg gjennom faget.

Fagplan mat og helse web