Tilvalgsfag

Om tilvalgsfag.mp4

Skoleåret 24/25

Skoleåret 2024/2025 tilbyr vi tilvalgsfagene spansk, tysk, arbeidslivsfag, engelsk fordypning og matematikk fordypning. Fransk tilbys ikke dette skoleåret.


Film om tilvalgsfag

Her kan du høre elever fra Lagård som forteller om de ulike tilvalgsfagene. Se filmen slik at du er sikker på at du gjør et riktig valg.

Informasjon om tilvalgsfag

Lagård ungdomsskole tilbys tilvalgsfagene spansk, fransk og tysk, arbeidslivsfag, engelsk fordypning og matematikk fordypning. Valget tas i utgangspunktet for alle tre årene på ungdomsskolen. Elevene får standpunktkarakter etter 10. årstrinn. 

Det er mulig å gjøre ETT omvalg i innen høstferien på 8.trinn. Endringer etter dette gjøres kun ved spesielle tilfeller.

På disse sidene får du mer informasjon om de ulike fagene.

Konsekvenser for videregående skole

Det er viktig å være klar over at fagvalget på ungdomsskolen har konsekvenser for valgmulighetene for elever som velger studieforberedende utdanningsprogram (studiespesialisering, idrettsfag, musikk, dans og drama, medier og kommunikasjon eller kunst, design og arkitektur) i videregående opplæring.

Alle elever som tar studieforberedende utdanningsprogram har fremmedspråk som fellesfag. Elevene har fellesfaget i to eller tre år, avhengig av fagvalget i ungdomsskolen.

Elever som har fullført fremmedspråk i ungdomsskolen kan enten fortsette med samme språk på nivå 2 eller begynne på et annet fremmedspråk på nivå 1. I begge tilfeller har eleven faget i to år.

Elever som ikke har fullført fremmedspråk (hatt språklig fordypning eller arbeidslivsfag) på ungdomsskolen har fremmedspråk i tre år på videregående skole. Konsekvensen blir da at eleven bare kan velge to programfag i stedet for tre på Vg3.

Hvis du velger yrkesfaglig retning også tar påbygging til studiekompetanse trenger du ikke annet fremmedspråk. Det samme gjelder for noen spesielle fagvalg på videregående som kombinerer yrkeskompetanse og studiekompetanse.

Bytte av tilvalgsfag

Ønsker du å bytte tilvalgsfag kan det gjøres frem til høstferien på 8.trinn. Det må være ledig plass på det tilvalgsfaget du ønsker å bytte til. Bytte utover det gjøres kun ved spesielle grunner, jfr opplæringsloven §1.8.

Bytt av tilvalgsfag