Engelsk fordypning

Engelsk fordypning skal forberede elevene på et arbeidsliv som stiller krav om engelskspråklig digital kompetanse og variert språklig kommunikasjon.

Engelsk fordypning tilbys som tilvalgsfag ved Lagård ungdomsskole. 

Pedagoger:

Struktur:

3 timer i uken på 8.trinn

2 timer i uken på 9.trinn

3 timer i uken på 10.trinn

Hvem bør velge engelsk fordypning?


Hva gjør vi?

Vi arbeider variert, både muntlig og skriftlig. Der det er mulig, tar vi gjerne utgangspunkt i elevenes egne interesser. Det skrives, leses og diskuteres over ulike tema. Vi forbereder elevene på bruk av engelsk i yrkeslivet.