Engelsk fordypning

Engelsk fordypning skal forberede elevene på et arbeidsliv som stiller krav om engelskspråklig digital kompetanse og variert språklig kommunikasjon.

Engelsk fordypning tilbys som tilvalgsfag ved Lagård ungdomsskole.

Pedagoger:

Struktur:

3 timer i uken på 8.trinn

2 timer i uken på 9.trinn

3 timer i uken på 10.trinn

Hvem bør velge engelsk fordypning?


  • Alle som er interessert i engelsk/amerikansk språk, historie og kultur.

  • Alle som ønsker å forbedre egne kunnskaper og ferdigheter i faget.

  • Alle som liker eller som har lyst til å lære å bruke det engelske språket i ulike situasjoner.

Hva gjør vi?

Vi arbeider variert, både muntlig og skriftlig. Der det er mulig, tar vi gjerne utgangspunkt i elevenes egne interesser. Det skrives, leses og diskuteres over ulike tema. Vi forbereder elevene på bruk av engelsk i yrkeslivet.