Viktige lenker

Offentlig side om alt som handler om utdanning.

Her finner du masse informasjon om de ulike programmene på videregående. En veldig nyttig og god ressurs.

Her søker du videregående opplæring. Husk fristen: 1.mars

Hva bør du som foreldre/foresatt vite for å hjelpe ditt barn med valget?

Informasjon om all verdens ulike yrker fra utdanning.no

Her søker du på utprøving av utdanningsprogram i videregående skole (hospitering). 

På Youtube-kanalen mitt yrke finner du inspirasjon og informasjon om ulike yrker. Her blir over 150 ulike yrker presentert.

Infoside fra Byggenæringens landsforening hvis du er interessert i bygg- og anleggsteknikk.