Plan for faget

Årsplan utdanningsvalg 10.trinn

Årsplan for 10.trinn 20/21

10.trinn har hovesaklig en time utdanningsvalg i uka, men timene fordeles mellom utdanningsvalg og gym. Følg med på planen her eller i Classroom når det er gym på planen.

I kalenderen kan du følge med på viktige datoer.

Årsplan utdanningsvalg 9.trinn

Årsplan for 9.trinn 20/21

9.trinn skal ha utdanningsvalg fra nyttår og frem til uke 14. Timene erstatter en av KRLE-timene i denne perioden. Det vil bli fokus å forberede elevene på valg av videregående skole og fremtidig yrkesvalg. Elevene skal gjennomføre hospitering på videregående skole den 17. og 18.mars.

I kalenderen kan du følge med på viktige datoer.


Årsplan utdanningsvalg 8.trinn

Årsplan for 8.trinn 20/21

8.trinn skal ha utdanningsvalg fra uke 16 og frem til uke 22. Timene erstatter en av KRLE-timene i denne perioden. Det vil bli fokus på hva faget er, å bli kjent med seg selv og på valg av videregående skole og fremtidig yrkesvalg.