Teknologi- og industrifag

Du lærer

  • produksjonsplanlegging og produksjonsprosesser

  • om maskiner, kjøretøy og produksjonsutstyr

  • om kjemiske prosesser og kjemiteknikk

  • om helse, miljø og sikkerhet

Oversikt over utdanningsprogrammet

Teknologi og industrifag.pdf