Naturbruk

YRKESFAGLIG

Du lærer

  • om naturmaterialer og landskapsutforming

  • om fiske- og friluftssliv

  • om dyrestell og dyrevelferd

  • om planteliv og naturprosesser

  • om biologisk produksjon

Kilde: vilbli.no

Oversikt over utdanningsprogrammet

Naturbruk.pdf