Utdanningsprogrammene

Det finnes totalt 15 ulike utdanningsprogram du kan velge mellom. 5 er studieforberedende og 10 er yrkesfaglige. Bruk sidemenyen for å finne ut mer om de ulike programmene og på hvilke skoler de tilbys.

Utdanningsprogrammene på videregående

Valgene er mange og mulighetene store. I oversikten finner du alle valgmulighetene du har og hva du kan utdanne deg til.

WA_Pdf_Kursoversikt.pdf

Studieforberedende eller yrkesfaglig? Hva passer for deg?