Om søking på videregående

Søk videregående opplæring i vigo.no. Søknadsfristen er 1. mars kl.23.59. For søkere som har fortrinnsrett, søker individuell behandling av søknaden eller er minoritetsspråklige søkere er fristen     1. februar kl.23.59. Ta kontakt med rådgiver for å få hjelp til å laste opp vedlegg til søknaden. Vedlegg skal lastes opp via skjema på denne nettsida: https://www.rogfk.no/vare-tjenester/skole-og-utdanning/skjema-og-soknader/

poenggrense 2023.pdf

Poenggrenser 2023

I oversikten kan du se poenggrensen for å komme inn på de ulike utdanningsprogrammene i Rogaland.

Poengene beregnes ved å finne ditt karaktersnitt og multiplisere det med 10. 

Eks: 

Snitt på ungdomsskolen: 3,23         3,23x10= 32,3 poeng

Poeng Tryggheim vgs førsteinntak 2023

Helse- og oppvekstfag: 4,2 (3,9 internat)

Bygg- og anleggsteknikk: 4.5 (4,2 (internat)

Elektro- og datateknologi: 4.35 (4,15 internat)

Studiespesialisering: 3,3