Om søking på videregående

Poenggrenser20212022sept20092021.pdf

Poenggrenser 2021/2022

I oversikten kan du se poenggrensen for å komme inn på de ulike utdanningsprogrammene i Rogaland.

Poengene beregnes ved å finne ditt karaktersnitt og multiplisere det med 10.

Eks:

Snitt på ungdomsskolen: 3,23 3,23x10= 32,3 poeng


Foreldremøte 10.trinn vår