Om søking på videregående

Poenggrensertil2022202306092022.pdf

Poenggrenser 2022/2023

I oversikten kan du se poenggrensen for å komme inn på de ulike utdanningsprogrammene i Rogaland.

Poengene beregnes ved å finne ditt karaktersnitt og multiplisere det med 10.

Eks:

Snitt på ungdomsskolen: 3,23 3,23x10= 32,3 poeng

Poeng Tryggheim førsteinntak 2021

Helse-og oppvekstfag: 4,4

Bygg- og anleggsteknikk: 4,2

Elektro- og datateknologi: 4,4

Studiespesialisering: 4,3


Foreldremøte 10.trinn vår