Y-veien

Y-veien betyr yrkesveien til høyere utdanning. For å kvalifisere til y-vei-studier må man ha et godkjent fagbrev innenfor det fagområdet studier handler om. Gjennom y-veien kan man bli ingeniør eller ta ulike bachelor- studier uten å ha studiekompetanse.