Nettvett

«Konsekvensene av å være utsatt for mobbing er at man blir isolert sosialt og at man stadig mottar tilbakemeldinger på at man ikke duger i andres øyne»

«Nettmobbing skjer på en arena hvor voksne ikke er tilstede. I tillegg kan det være langt flere som vet om mobbingen og det sårer veldig at mange vet, ser, men ikke gjør noe for å hjelpe»

Hvordan kan jeg forebygge nettmobbing?

 • Sørg for trygge og gode oppvekstvilkår og engasjér deg i barn og unges oppvekstmiljø

 • Vær en god rollemodell – også på nett

 • Snakk med barn og unge om livet på nett – på samme måte som du snakker om hvordan de har det ellers

 • Hjelp barn og unge å sette grenser for seg selv og overfor andre, og minn dem på at norske lover og rettigheter også gjelder nett og mobil

 • Vær en god lytter – da er det tryggere å fortelle om både gleder og utfordringer

 • Bry deg også om andres barn og bygg gode relasjoner til dine barns omgangskrets og deres foreldre

Vær en god rollemodell! Kilde: barnevakten.no

Hvordan kan jeg hjelpe barn som mobbes?

 • Om den unge kommer til deg med en konkret sak – gi støtte. Å kutte nettilgangen er ikke en løsning

 • Be den unge om ikke å svare på trakasserende eller opprørende meldinger. Det vil sannsynligvis oppmuntre til mer mobbing

 • Oppfordre den unge til å blokkere avsenderen eller fjerne vedkommende fra vennelister, og understrek at man ikke trenger å finne seg i trakassering

 • Ta vare på bevis (logg, tekst eller skjermdump)

 • Forsøk å løse problemet på lavest mulig nivå først, for eksempel ved å snakke med mobberne, foreldrene deres eller en lærer/skoleledelse

 • Søk eventuelt hjelp og råd hos politiet eller andre som jobber med mobbeproblematikk. Husk at anonym mobbing kan spores. Straffbare forhold bør anmeldes

Hvorfor deler ungdom nakenbilder?

RB_sammendrag_nakenbilderapport.pdf

Råd om deling av nakenbilder

Raad-fra-ung-til-ung-om-deling-av-nakenbilder.pdf