Kjenner du eller ser du noen som blir mobbet? Les om hva du kan gjøre for å hjelpe!

Hva gjør skolen?

Lagård ungdomsskole jobber kontinuerlig for å sikre et godt skolemiljø, og det er skolens Samarbeidsutvalg (SU) som behandler saker vedrørende fortløpende tiltak for å bedre skolemiljøet. I SU sitter representanter for elever, foresatte, lærere, andre tilsatte, politisk oppnevnt representant og rektor. Foresatte og elever har flertall i SU. Les mer om SUs saker og tiltak her

Lagård ungdomsskole gjennomfører elevundersøkelsen for alle elever hver høst. Resultatene behandles i alle skolens organer, og danner grunnlaget for en årlig handlingsplan. Hver vår har vi en lokal kartlegging i forhold til krenkelser og mobbing.

For å forebygge at elever føler seg mobbet eller truet på skolen har vi:

Tiltaksplan for Lagård ungdomsskole ved mobbing eller krenkende atferd

Tiltaksplan

Skolen har utarbeidet rutiner som iverksettes ved mobbing eller annen krenkende atferd.

Handlingsplan mot mobbing.pdf

Handlingsplan mot krenkende atferd og mobbing

Eigersund kommune sin handlingsplan mot krenkende adferd og mobbing.

sjekkliste.pdf

Beredskapsteamet

Print_Veileder_mobbing15x21_mars21 (1).pdf