Oppvekstmiljø

Du har rett på et trygt og godt oppvekstmiljø!

Oppvekstkoordinator Kari Anne Bergøy og SLT-koordinator Bente Gravdal informerer om din rett til et trygt og godt oppvekstmiljø og hva Eigersund kommune gjør for å sikre denne retten for våre elever.