Bekymringsfullt fravær

Eigersund kommune vurderer at skolefraværet er bekymringsfullt når eleven har

  • Mer enn tre enkeltdager per måned

  • Sykefravær over 15%, foresatte leverer legeerklæring

  • Tre ganger forseintkomming, foresatte informeres

  • Ugyldig fravær fra enkelttime. Faglærer melder fra til kontaktlærer, og kontaktlærer informerer foresatte. Ved gjentatt ugyldig fravær (tre enkelttimer) innkaller skolen til møte med elev og foresatte

  • Fraværet kan resultere i at faglærer vurderer at det «ikke (er) grunnlag for karakter», dette skal meldes skriftlig til elev og foresatte umiddelbart.