Bekymringsfullt fravær

Eigersund kommune vurderer at skolefraværet er bekymringsfullt når eleven har

Bekymringsfullt_skolefravaer_plan_v3skjerm.pdf

Veileder

Eigersund kommune har utarbeidet en veileder for forebygging og oppfølging av bekymringsfullt skolefravær.