Fraværsregler

Foresattes ansvar

Skolens ansvar

Fratrekk av fravær på vitnemålet

Elev eller foresatte kan kreve at inntil 10 skoledager fravær per skoleår ikke skal føres på vitnemålet. Det er bare hele dager som kan strykes, ikke enkelttimer. Eleven kan også kreve at skolen legger ved en begrunnelse på fraværet til vitnemål.  Les og fyll ut dokumentet hvis du ønsker å fremme et krav.

FRAVÆR IKKE BLIR FØRT PÅ VITNEMÅLET