Corona-tiltak

Samtykkeskjema og egenerklæring

Informasjon til foresatte

På nåværende tidspunkt er vårt hovedfokus følgende:

 • God håndvask med såpe og lunkent vann

 • Grundige rengjøringsrutiner

 • Elever og ansatte skal selv med milde luftveissymptomer og sykdomsfølelse ikke møte på skolen. De skal holde seg hjemme til allmenntilstanden er god.

 • For mer info: Se veileder fra Utdanningsdirektoratet.

Ved mistanke om smitte: Se HER

Regler for karantene og isolasjon ved koronavirus

Smittekarantene

Når du er i smittekarantene er du pliktig i å sette deg inn i reglene som gjelder for gjennomføringen av karantenen:

Hvem som skal i smittekarantene?

Alle nærkontakter til en bekreftet smittet person skal i karantene i 10 døgn fra det tidspunktet kontakten med en smittet skjedde. Personer i smittekarantene bør teste seg. Dersom du er nærkontakt, blir du kontaktet gjennom smittesporing og får beskjed om hva som gjelder for deg.

Du blir definert som nærkontakt hvis du, innen 48 timer før personen med bekreftet smitte fikk de første symptomene, har hatt

 • mindre enn 2 meters avstand i mer enn 15 minutter, eller

 • direkte fysisk kontakt, eller

 • direkte kontakt med sekreter (for eksempel spytt, snørr og tårer)

Dersom personen med bekreftet smitte ikke har symptomer, gjelder det innen 48 timer før den positive testen ble tatt.

Hvordan gjennomføre smittekarantenen

Når du er i smittekarantene skal du:

 • Oppholde deg i eget hjem eller på annet egnet oppholdssted.

 • Holde økt avstand til andre voksne i husstanden.

 • Ikke gå på jobb, skole eller barnehage.

 • Ikke foreta reiser innenlands.

 • Ikke oppsøke steder hvor det er vanskelig å holde nødvendig avstand til andre personer.

 • Ikke ta offentlig transport.

 • Ikke oppsøke offentlige steder, som butikker, apotek og kafeer. Om du ikke har andre alternativ, kan du gå på nødvendig ærender i butikk eller apotek. Sørg for å holde god avstand til andre.

 • Unngå å ha besøk. Barn skal ikke ha lekekamerater utover de som befinner seg i hjemmet.

Du kan gå tur ute, men hold god avstand til andre. Barn og unge bør ha mulighet til lek og det oppfordres til å gå ut å leke med barna minst en gang om dagen.

Mange butikker, vareleverandører og serveringssteder har gode løsninger for netthandel, hjemmelevering eller systemer for henting varer på en trygg måte.

Hovedpoenget er at du ikke skal smitte andre før du selv utvikler symptomer.

Hvor skal smittekarantenen gjennomføres?

Du skal gjennomføre karantenen i eget hjem eller på annet egnet oppholdssted. Skal du være på et annet egnet oppholdssted enn hjemme ditt skal være mulig å unngå kontakt med andre, og du må ha enerom, eget bad og eget kjøkken eller matservering.

Opphold på steder du må dele toalett, kjøkken eller andre rom eller fasiliteter med andre personer enn dine nærmeste, godtas ikke som karantenested. Eksempel på dette er campingbil, -vogn, telt eller hytte på campingplasser, hybelhus og andre boliger med felles bad eller kjøkken.

Studentboliger, hybler eller kollektiv kan være egnet som oppholdssted dersom dette er personens eget hjem. Dette gjelder ikke innreisende med midlertidig opphold i hybelhus. Man bør holde god avstand til de andre som bor der og bruke fellesareal minst mulig.

Husstandsmedlemmer og ventekarantene

Dersom du bor sammen med en person som er i smittekarantene, skal du være i ventekarantene. Les mer om ventekarantene her.

Varighet av smittekarantenen for husstandsmedlemmer til person i isolasjon

Husstandsmedlemmer til en person i isolasjon er nærkontakter og har karantene i 10 døgn etter siste eksponering med den som er isolert. Dette gjelder hvis det er mulig for den isolerte personen å leve helt adskilt fra resten av husstanden, det vil si med eget bad, soverom og fellesrom.

I mange husstander kan det imidlertid være vanskelig å holde helt avstand, og det kan også være flere som etter hvert tester positivt for covid-19, slik at tida i karantene i en husstand kan bli svært lang.

Det meste av smitten skjer i starten av sykdomsforløpet, derfor behøver man ikke å vente helt til den siste personen i husstanden er avisolert, før man begynner å telle 10 karantenedøgn. Man kan regne kontakt på dag 5 med den siste syke i husstanden, som siste eksponering, og telle 10 døgn derfra.

Dersom du får symptomer på covid-19 når du er i smittekarantene

Dersom du er i smittekarantene og får symptomer, skal du behandles som sannsynlig covid-19. Det betyr at du testes og settes i isolasjon, frem til prøvesvar foreligger. Husstandsmedlemmene dine skal samtidig holde seg i karantene.

Ved negativ test skal du fortsatt være i karantene den resterende tiden.

Har du fortsatt symptomer etter at karantenetiden er over, skal du holde deg hjemme til du er i god allmenntilstand - det vil si at du føler deg frisk og er feberfri - selv om du fortsatt har enkelte symptomer etter luftveisinfeksjon.


Ventekarantene

Du skal i ventekarantene hvis du deler bolig med et husstandsmedlem som er i smittekarantene.

Du skal være i ventekarantene fram til:

 • den som er i smittekarantene har fått negativt svar på første test

eller

 • den som er i smittekarantene sin karantenetid på 10 dager er over (dersom personen ikke tester seg)

eller

 • du selv tester negativt ved PCR-test, tidligst tre døgn etter at den som er i smittekaratene sist hadde nærkontakt med en bekreftet smittet person.

Du trenger ikke å være i ventekarantene hvis:

 • du er vaksinert (3 uker etter første dose)

eller

 • den som er i smittekarantene er vaksinert (3 uker etter første dose)

eller

 • de siste seks månedene har gjennomgått covid-19, og har dokumentasjon på det fra norsk helsetjeneste..

Hvis du har hatt nærkontakt, men ikke deler bolig med den som er i smittekarantene, trenger du vanligvis ikke å gå i ventekarantene.


Reisekarantene

Når du er i reisekarantene er du pliktig i å sette deg inn i reglene som gjelder for gjennomføringen av karantenen:

Brudd på karanteneplikten er straffbart.

Hvem skal i reisekarantene?

Alle som ankommer Norge fra som hovedregel i karantene i 10 døgn fra den dagen de kommer til Norge. Dette kalles reisekarantene. Noen få land eller områder er definert som "gult land eller område", disse er unntatt reisekarantene. Dersom du mellomlander i et "rødt land eller område" på vei til Norge er du ikke lenger unntatt reisekarantene. Se oversikt over hvilke land og områder dette gjelder hos FHI.

Hvordan gjennomføre reisekarantene

Karantenen varer i 10 døgn fra ankomst til Norge.

Når du er i karantene skal du:

 • Oppholde deg på et av stedene forklart her.

 • Ikke gå på jobb, skole eller barnehage.

 • Ikke foreta reiser innenlands.

 • Ikke oppsøke steder hvor det er vanskelig å holde nødvendig avstand til andre personer.

 • Ikke ta offentlig transport (unntatt ved ankomst fra utlandet på vei til karantenested, eller motsatt vei hvis man forlater Norge før karantenen er over. De over 12 år skal da bruke munnbind.)

 • Ikke oppsøke offentlige steder, som butikker, apotek og kafeer. Om du ikke har andre alternativ, kan du gå på nødvendig ærender i butikk eller apotek. Sørg for å holde god avstand til andre.

 • Unngå å ha besøk. Barn skal ikke ha lekekamerater utover de som befinner seg i hjemmet.

Du kan gå tur ute, men hold god avstand til andre. Barn og unge bør ha mulighet til lek og det oppfordres til å gå ut å leke med barna minst en gang om dagen.

Mange butikker, vareleverandører og serveringssteder har gode løsninger for netthandel, hjemmelevering eller systemer for henting varer på en trygg måte.

Hovedpoenget er at du ikke skal smitte andre før eller etter du selv får symptomer.

Testing når du er i reisekarantene

Personer som ankommer Norge kan korte ned reisekarantenen dersom de får negativt svar på koronatest tatt med PCR-metode tidligst syv døgn etter ankomst.

Dersom du ikke gjennomfører reisekarantenen på et karantenehotell skal du teste deg på døgn 7 etter ankomst til Norge. Du må selv ta kontakt med kommunene du bor eller oppholder deg i for å bestille time til testing.

Karanteneplikten gjelder inntil du kan dokumentere negativt prøvesvar på testen.


Isolasjon

Du skal isoleres dersom du har fått påvist covid-19 eller er i smittekarantene og utvikler symptomer.

For deg i hjemmeisolasjon gjelder:

 • Du må holde deg hjemme hele tiden og ikke gå ut, men du kan være i egen hage eller på egen balkong/veranda/terrasse.

 • Andre må hjelpe deg med nødvendige ærend.

 • Du skal helst holde minst to meters avstand til de du bor sammen med.

 • Du bør ha eget rom og bad når dette er mulig. Bruk egne baderomsartikler, inkludert eget håndkle.

 • Du må være nøye med hånd- og hostehygiene for å unngå å smitte andre i husstanden.

 • Gjennomfør hyppig rengjøring av hjemmet, spesielt de stedene som dere ofte tar på.

Oppholdssted for isolasjon

Du isoleres i hjemmet, på egnet oppholdssted eller eventuelt i helseinstitusjon.

Kommunen er ansvarlig for at du har et egnet sted å gjennomføre isolasjonen på. Dersom kommunen vurderer at du ikke kan gjennomføre isolasjonen hjemme, skal kommunen tilby opphold på hotell eller annet egnet sted. Kommunen kan også bestemme at de som den smittede bor med må oppholde seg på et annet egnet oppholdssted. I begge tilfeller skal kommunen dekke kostnadene.

Kommunen skal sørge for at personer i innreisekarantene på karantenehotell som blir bekreftet smittet med covid-19 snarest mulig får et egnet oppholdssted for å gjennomføre isolasjon.

Avslutte isoleringen

Du kan avslutte isoleringen når det har gått 10 døgn etter symptomdebut og du er feberfri i minst 24 timer. For personer på sykehus eller som går på immundempende behandling, kan kravet om isolering være lenger.

Dersom du ikke får symptom kan isoleringen avsluttes når det har gått 10 dager fra det tidspunktet du tok den positive koronatesten.

Isolasjonen avsluttes også i de tilfellene der andre i din husstand fortsatt er i isolasjon eller karantene.

Folkehelseinstituttet (FHI) gir informasjon om kriteriene for opphevelse av isolasjon.

Husstandsmedlemmer til en person i isolasjon

Dersom du bor sammen med en person som er isolert med påvist koronavirus, skal du være i karantene.

Varighet av karantenen for husstandsmedlemmer til person i isolasjon

Husstandsmedlemmer til en person i isolasjon er nærkontakter og har karantene i 10 døgn etter siste eksponering med den som er isolert. Dette gjelder hvis det er mulig for den isolerte personen å leve helt adskilt fra resten av husstanden, det vil si med eget bad, soverom og fellesrom.

I mange husstander kan det imidlertid være vanskelig å holde helt avstand, og det kan også være flere som etter hvert tester positivt for covid-19, slik at tida i karantene i en husstand kan bli svært lang.

Det meste av smitten skjer i starten av sykdomsforløpet, derfor behøver man ikke å vente helt til den siste personen i husstanden er ute av isolasjon, før man begynner å telle 10 karantenedøgn. Man kan regne kontakt på dag 5 (med den siste syke i husstanden), som siste eksponering, og telle 10 døgn derfra.


Om god ndvask Kilde: FHI