Miljøveiledere

Maren Håland

Miljøveileder

Sykepleier

Tlf: 51496020

E-post: marhal1@eigskole.no 

Birgitte Voll

Miljøveileder


Tlf: 51496020

E-post: 

Marthe Lomeland

Miljøveileder

Barnevernspedagog

Tlf: 51496020

E-post:marlom@eigskole.no  

Karoline Killi Hovland

Karoline Killi Hovland

Spesialpedagog med videreutdanning innen psykisk helsearbeid

Tlf: 51496020

E-post:  karhov1@eigskole.no 

Jan Egil Aslaksen

Jan Egil Aslaksen

Assistent
Tlf: 51496020

E-post: janasl@eigskole.no 

Frode Lind

Frode Lind


AssistentTlf: 51496020

E-post: frolin@eigskole.no 

Hilde K. Kristiansen

Assistent


Tlf: 51496020

E-post: hilkri@eigskole.no 

Ine Cicilie Løvli

Ine Cicilie Løvli

ASK-ansvarlig

Tegnspråklærer

Tlf: 51496020

E-post: inelov@eigskole.no 

Lise Pettersen


Koordinator for tilrettelagt tilbud

Sosiallærer 


Tlf: 51496020

E-post: lispet@eigskole.no

Rasmus Henriksen

Assistent

Timelærer

Tlf: 

E-post: rashen@eigskole.no  

Trine Myklebust

Miljøveileder

Vernepleier

Tlf: 51496020

E-post:  

Caroline Bazanek


Tlf: 51496020


E-post: carbaz@eigskole.no  

Keth Løyning Auestad

Assistent

Tlf: 51496020

E-post: ketaue@eigskole.no  

Chris Sleveland

Assistent

Tlf: 51496020

E-post: chrsle@eigskole.no 

Bjørn Mæland

Assistent

Tlf: 51496020

E-post: bjomel@eigskole.no  

Lise Øvrehus Kallesten

Assistent


Tlf: 51496020

E-post:  

Ole Simen Eckhoff Gjermestad

Assistent

Tlf: 51496020

E-post: olegje@eigskole.no 

Kristian Eggen

Assistent

Tlf: 51496020

E-post: