Utvikling av produkter og tjenester

Valfaget handlar om å starte, drifte og avvikle ei elevbedrift.

Struktur:

Du har valgfag 2 timer i uken

Faget tilbys på 10.trinn


Hvorfor bør du velge utvikling av produkter og tjenester?

 • Fordi du kan være med å lage mat og drive skolens kantine

 • Fordi du ønsker å skape et produkt

 • Fordi du ønsker å tilby en tjeneste

 • Fordi det er spennende å lære om hvordan man starter og driver en bedrift.

Hva lærer du?

 • Skaperglede

 • Hvordan man jobber fra å ha en idè, til å kunne levere en vare/tjeneste.

 • Hvordan jobbe som grunder

 • Å starte en elevbedrift fra A-Å

Hva gjør vi?

 • Idémyldrer- ser muligheter og undersøker markeder

 • Samarbeider- lyser ut, søker og tilsetter i elevbedriften

 • Skaper- skisserer, vurderer setter til liv

 • Produserer- varer og tjenester for et marked med behov

 • Leverer- varer og tjenester til fornøyde betalende kunder