Praktisk håndverksfag

Valgfaget praktisk håndverksfag handler om å gi elevene praktiske erfaringer med ett eller flere håndverk.

Struktur:

Du har valgfaget 2 timer i uken.

Faget tilbys på 10.trinnHvorfor bør du velge praktisk håndverksfag

  • Hvis du har lyst til å bygge vår nye skolehage.

  • Hvis du har lyst å lære ulike håndverk

  • Hvis du har lyst til å lære og bruke ulike verktøy


Hva lærer du?

  • Du lærer ulike håndverk.

  • Du lærer å bruke ulike verktøy.

  • Du lærer å lage tegninger og bygge ut fra de.

  • Du lærer om ulike råvarer og hvordan man kan bearbeide disse på en bærekraftig måte.

Hva gjør vi?

  • Får opplæring i utstyr, og prøver det ut i trygge rammer først.

  • Bygge våre nye skolehage. Vi planlegger å bygge drivhus, hønsehus og anlegge hage.