Praktisk håndverksfag

Valgfaget praktisk håndverksfag handler om å gi elevene praktiske erfaringer med ett eller flere håndverk.

Struktur:

Du har valgfaget 2 timer i uken.

Faget tilbys på 10.trinnHvorfor bør du velge praktisk håndverksfag


Hva lærer du?

Hva gjør vi?