Kulturarv

Kulturarv handlar om å få erfaring med og innsikt i ulike tradisjonar og handverk. Faget skal vidare gi elevane innsyn i ulike sider ved og delar av kulturarv.

Struktur:

Du har valgfag 2 timer i uken

Faget tilbys på 8.trinn

Hvorfor bør du velge Kulturarv?

 • Du har lyst til å utforske og lære mer om historie, kultur og tradisjoner

 • Du liker å formidle til andre

 • Du synes det er viktig å ta vare på historie, kultur og tradisjoner

Hva lærer du?

Du lærer om kultur, historie og tradisjoner knyttet til temaene:

 • Ut i naturen (tradisjoner knyttet til naturen f.eks. fiske)

 • Bygninger

 • Lære av lokale læremestere

 • Navn, stedsnavn og kjente personer i lokalmiljøet

 • Produkt, teknikk og uttrykk (matprodukt eller kunst- og håndverksprodukt)

 • Gi historier videre (historier knyttet til f.eks. historiske hendelser eller barndom)

Hva gjør vi?

I dette valgfaget kan vi gjøre mye forskjellig innenfor temaene over.

 1. Vi stiller spørsmål, besøker, utforsker og undersøker.

 2. Vi formidler videre det vi har lært på ulike måter:

 • lage modeller, utstillinger, tursti eller vandringer

 • lage og presentere egne produkter

 • dokumentere og formidle gjennom foto, film, blogg

 • dramatisering og fortelling

 • moteshow, salgsutstilling, messe, marked, kafé eller festival.

Levande kulturarv