Kulturarv

Elevane skal gjennom utforsking og formidling av ulike tradisjonar få auka kunnskap om eigen og andre sin kulturarv. Valfaget omfattar arbeid med den kulturelle arven innan eit utval av kunst, handverk, mat, arkitektur, kulturminne, munnleg forteljing, musikk eller lokalhistorie.

Struktur:

Du har valgfag 2 timer i uken

Faget tilbys på 8.trinn

Hvorfor bør du velge Kulturarv?

 • Du har lyst til å utforske og lære mer om historie, kultur og tradisjoner

 • Du liker å formidle til andre

 • Du synes det er viktig å ta vare på historie, kultur og tradisjoner

Hva lærer du?

Du lærer om kultur, historie og tradisjoner knyttet til temaene:

 • Ut i naturen (tradisjoner knyttet til naturen f.eks. fiske)

 • Bygninger

 • Lære av lokale læremestere

 • Navn, stedsnavn og kjente personer i lokalmiljøet

 • Produkt, teknikk og uttrykk (matprodukt eller kunst- og håndverksprodukt)

 • Gi historier videre (historier knyttet til f.eks. historiske hendelser eller barndom)

Hva gjør vi?

I dette valgfaget kan vi gjøre mye forskjellig innenfor temaene over.

 1. Vi stiller spørsmål, besøker, utforsker og undersøker.

 2. Vi formidler videre det vi har lært på ulike måter:

 • lage modeller, utstillinger, tursti eller vandringer

 • lage og presentere egne produkter

 • dokumentere og formidle gjennom foto, film, blogg

 • dramatisering og fortelling

 • moteshow, salgsutstilling, messe, marked, kafé eller festival.

Levande kulturarv