Kulturarv

Kulturarv handlar om å få erfaring med og innsikt i ulike tradisjonar og handverk. Faget skal vidare gi elevane innsyn i ulike sider ved og delar av kulturarv.  

Struktur:

Du har valgfag 2 timer i uken

Faget tilbys på 8.trinn

Hvorfor bør du velge Kulturarv?

Hva lærer du?

Du lærer om kultur, historie og tradisjoner knyttet til temaene:

Hva gjør vi?

I dette valgfaget kan vi gjøre mye forskjellig innenfor temaene over. 

Levande kulturarv