Kunst og håndverk

Fagplan i kunst og håndverk

I fagplanen for kunst og håndverk finner du informasjon om de ulike temaene vi jobber med i faget på ungdomsskolen og hva slags kompetanse elevene skal tilegne seg gjennom faget.

Fagplan kunst og håndverk web