Kunst og håndverk

Fagplan i kunst og håndverk

I fagplanen for kunst og håndverk finner du informasjon om de ulike temaene vi jobber med i faget på ungdomsskolen og hva slags kompetanse elevene skal tilegne seg gjennom faget.

  • Overordnede mål: De overordnede målene vi har for faget på vår skole. Dette er i henhold til læreplanen, men med lokale tilpasninger.

  • Ferdigheter: De ulike ferdighetene elevene skal tilegne seg i fagopplæringen i skolen.

  • Kjerneelementer: Det sentrale i undervisningen og hvordan elevene møter dette gjennom ulike tema på vår skole.

  • Temaplan: Den 3-årige årsplanen som viser temaene vi jobber med gjennom hele tiden på ungdomsskolen.

  • Tverrfaglighet: Se hvordan vi jobber tverrfaglig med faget på skolen vår.

  • Vurdering: Les om hvordan elevene vurderes. Elevene har krav på underveisvurdering i faget.

  • Standpunktvurdering: Det blir gitt standpunktkarakter etter 10.trinn i faget. Prinsipper for standpunktvurderingen finner du i fagplanen.