Kroppsøving

Fagplan i kroppsøving

I fagplanen for kroppsøving finner du informasjon om de ulike temaene vi jobber med i faget på ungdomsskolen og hva slags kompetanse elevene skal tilegne seg gjennom faget.

Fagplan kroppsøving web