Lagård ungdomsskole

-bli den beste du kan bli!

FacebookInstagram

Kontakt oss:

Tlf: 51496020

E-post: post.lagaard@eigskole.no

Post:

Postboks 580

4379 Egersund

Besøk oss:

Hva skjer på skolen?

Bestille skolemelk?

Informasjon om skoleskyss

Skolen har bestilt skolekort til de av elevene som har rett på skoleskyss. Skolekortene blir delt ut til elevene første skoledag. Elever som har skolekort fra tidligere år, må oppdatere sine skolekort ved starten av skoleåret. Når elevene først har gjort det, trenger de ikke å lese av kortet hver dag.
Men viktig at de har skolekortene med daglig til skolen, i tilfelle billettkontroll.

 

Andre reisende trenger ikke lenger å validere kortene sine på bussen, men de må ha en gyldig billett/produkt på kortet/appen. Det samme skal gjelde for skoleelevene.

 

Fremgangsmåten er slik:

 

Hold skolekortet mot kortleser helt til det viser hvor mange turer det er igjen på kortet. Når det f,eks viser at det er 380 turer igjen på kortet, er det bevis på at kortet er oppdatert. Årets skoleår må bli overført til kortet. Det svever i «skya» og må bli overført til kortet. Det tar bare noen sekunder ekstra.


Oversikt over skoleruter i Eigersund kommune.

230623_Aktivere skolekort plakat til skolene 23.06.23_.pdf

Informasjon om klage på sluttvurdering

Klage på eksamenskarakter

Du som klager på skriftlig eksamen, skal levere klagen skriftlig til skolen innen ti dager etter at karakteren er gjort tilgjengelig. Det er skolen som skal registrere klagen. Statsforvalteren har ansvar for å behandle klagen.

Du må levere klagen til skolen i god tid før fredag 30. juni 2023, for at resultatet skal kunne behandles og registreres før opptak til videregående opplæring.

Klagebehandlingen på skriftlig eksamen med sentral sensur blir gjennomført i uke 27 (3.–7. juli 2023) for alle fag.

Ved muntlig eksamen kan du bare klage på formelle feil. Feilene må da være slik at de kan ha hatt betydning for karakteren du fikk. Klagen skal leveres skriftlig til skolen senest innen ti dager fra du ble gjort kjent med karakteren. Sensor, faglærer og rektor uttaler seg, og rektor sender uttalelsene til Statsforvalteren. Vi rekker dessverre ikke å behandle klagen før etter opptak til videregående opplæring.

orientering-om-retten-til-a-klage-pa-karakter-varen-2023.pdf

Klage på standpunktkarakter

Elever og foresatte har rett til å klage på en standpunktkarakter dersom de mener at skolen ikke har fulgt reglene for fastsetting av karakter. Klagen må være skriftlig og skal sendes til skolen. Les mer her.   

Begynne i 8. til høsten?

Vi har laget en egen informasjonsside til deg! Her finner du noen filmer og ikke minst informasjon om hvordan du kan velge valgfag og tilvalgsfag. Dette må du gjøre innen fredag 5.mai.

Lansering av fagplaner

Vi har over en lengre periode vært i gjennom en spennende prosess i arbeidet med den nye læreplanen, Kunnskapsløftet 2020. Ny læreplan medfører endring i lærebøker, endring i hva elevene skal lære og hvordan de skal vurderes. På Lagård har vi utarbeidet en plan for hvert fag og disse har vi kalt fagplaner

I fagplanen finner du det mest sentrale fra læreplanen i tillegg til en oversikt over alle temaene elevene skal jobbe med i fagene på skolen. Det ligger også inne maler for periodeplaner. Temaene skal være like for alle elevene på skolen, men pedagogene har en frihet i hvordan de selv vil jobbe med temaet på trinn og i klasser. Vi har nå gjort ferdig planene for fellesfagene og skal nå jobbe videre med tilvalgsfag og valgfag. Vi håper og tror et godt rammeverk gir rom for mer kreativitet, praktisk undervisning, forbedret delingskultur og tilpasning.

Temaoversikt alle fag publisert

Prosjektrapporten for årets Lektor2-prosjekt er klar!

Film Lektor 2 2022 - 1080WebShareName.mov

Skoleavis på 8.trinn

I forbindelse med tverrfaglig har en gruppe elever fått i oppdrag å lage skoleavis med både film, bilder og tekst. Les avisen NESTE GENERASJON HER.

Glimt fra skoleballet 2022

Årets skoleball ble en stor suksess! Her finner du en film og BILDER fra ballet.


Skolefesten 2022.mov

Nye lærebøker i skolen

I forbindelse med innføring av ny læreplan har det i lang tid vært mange diskusjoner og utprøving av både vanlige lærebøker og digitale læreverk i skolen. Vi er nå i sluttfasen og skal nå ta et valg for fremtiden. I denne prosessen har elevene vært en viktig bidragsyter og idag var representanter fra alle skolene samlet i Egersund Arena for å lytte til forskere, lærere og elever. Målet var at hver skole skulle komme med en anbefaling til sin rektor og etter gode diskusjoner kom vi sammen frem til et forslag. Våre to elever, Torje og Jonathan skal nå ta sin anbefaling med til elevrådet før det deretter skal overleveres rektor.

Publisert 31/3-22
Elever og lærere på dekom

Lektor-2-samarbeid fortsetter

Vi fortsetter samarbeidet med Dalane Bilbransjeforening og gleder oss til å utforske elbiler mer. I år ønsker vi å ha fokus på batteriene og bærekraftig produksjon av både biler og batterier. Vi laget en film som rapport av fjorårets prosjekt. Den finner du HER.

Trykk på lenken for å se bildene fra skolefesten. 

PS: Du må være pålogget en eigskole-konto for å se bildene.

Melde Fravær? 

Bruken appen "Min skole foresatt" eller logg på her.


Lenke til Visma

Vi er lektor2- skole!

Vi er kjempefornøyd med å få tildelt midler av Naturfagsentereret til å delta i et 3-årig samarbeidsprosjekt som heter Lektor2. Målet er samarbeid med lokalt næringsliv. Trenger din bedrift å løse et oppdrag i samarbeid med våre elever? Les mer HER.

Glimt fra skolehverdagen

Overnattingstur 9b

 9b var på overnatting i hengekøye i Hetlandsskogen. Sosial g faglig læring i et annerledes miljø. 

Mesternes Mester 9c

I uke 42 har 9c gjennomført Mesternes Mester på Tengs. Her kan du se bilder dagene.

Arbeidsuke på 10.trinn

Våre 10.klassinger har denne uka hatt arbeidsuke og vi er utrolig takknemlig for velviljen vi har møtt hos skoler, barnehager og lokale bedrifter. Å kunne få 90 elever ut i arbeid i disse tider var nesten mer enn vi hadde tørt å håpe på. Så TAKK!!